ทัวร์เกาหลี 4วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี 4วัน 3คืน
ราคา: 19,900 บาท
รหัสสินค้า: KR001-VWL -SUN SKI SNOW IN KOREA-4D-3N- XJ
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : KR001-VWL -SUN SKI SNOW IN KOREA-4D-3N- XJ
กำหนดการเดินทาง

วันแรก        กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)–เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน)–หมู่บ้านเทพนิยาย–ไชน่าทาวน์
วันที่สอง      SKI – สวนสนุก LOTTE WORLD – SEOUL SKY – ศูนย์เครื่องสำอาง
วันที่สาม      ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ใส่ชุดฮันบก
                  – เรียนทำคิมบับ
(ข้าวห่อสาหร่าย) - DUTY FREE – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง

วันที่สี่          ศูนย์สมุนไพร – พลอยสีม่วง – ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
พักเดี่ยว
เพิ่ม
 
9 – 12 DEC 2017 19,900 19,900 5,000
29 DEC 17 – 01 JAN 18 23,500 23,500 5,000
30 DEC 17 – 02 JAN 18 24,500 24,500 5,000
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>