ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ รัสเซีย 6วัน3คืน

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ รัสเซีย 6วัน3คืน
ราคา: 45,900 บาท
รหัสทัวร์: RS BT BTRUS02 6D3N QR

รหัสโปรแกรม: RS BT BTRUS02 6D3N QR
กำหนดการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินโดฮา
วันที่สอง สนามบินโดฮา - สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา
วันที่สาม เมืองมอสโคว - พระราชวังเคลมลิน - พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ - โบถส์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้าง GUM - สุสานเลนิน - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอาร์บัตสตรีท
วันที่สี่ ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดอิสไมโลโว - ชมการแสดงละครสัตว์
วันที่ห้า สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย - สนามบินโดฮา
วันที่หก สนามบินสุวรรณภูมิอัตราค่าบริการ

 
วันเดินทางราคา รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์(QR)
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
3 ต.ค. 61 8 ต.ค. 61 QR 837-QR233
QR 234–QR830
45,900 45,400 44,900 6,000
17 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 QR 837-QR233
QR 234–QR830
45,900 45,400 44,900 6,000
31 ต.ค. 61 5 พ.ย. 61 QR 837-QR233
QR 234–QR830
45,900 45,400 44,900 6,000
14 พ.ย. 61 19 พ.ย. 61 QR 837-QR233
QR 234–QR830
45,900 45,400 44,900 6,000
5 ธ.ค. 61 10 ธ.ค. 61 QR 837-QR233
QR 234–QR830
46,900 46,400 45,900 6,000<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>