ทัวร์ยุโรป อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ บาร วินเซอร์ 6วัน3คืน

ทัวร์ยุโรป อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ บาร วินเซอร์ 6วัน3คืน
ราคา: 37,900 บาท
รหัสสินค้า: EU77-IJP-LONDON –SUPER-SAVE -6D3N-MH
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : EU77-IJP-LONDON –SUPER-SAVE -6D3N-MH
ทัวร์ยุโรป อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ บาร วินเซอร์ 6วัน3คืน
กำหนดการเดินทาง 
วันที่หนึ่ง      กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินกัวลาลัมเปอร์-กรุงลอนดอน 
วันที่สอง      กรุงลอนดอน-ซาลส์บัวรี่-เสาหินสโตนเฮนจ์-เมืองบาธ-โรงอาบน้ำโรงลอนดอน                                                                    
วันที่สาม      ซิตี้ทัวร์ลอนดอน-ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน-หอนาฬิกาบิ๊กเบน-เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
                    ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม-จตุรัสทราฟัลการ์-จัตุรัสเลสเตอร์-ห้างแฮร์รอดส์
                    ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด    

วันที่สี่           อิสระฟรีเดย์เต็มวัน ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  
วันที่ห้า         วินเซอร์-พระราชวังวินเซอร์-Bicester  Village Outlet-สนามบินฮีทโธรว์    
วันที่หก         สนามบินกัวลาลัมเปอร์-สนามบินสุวรรณภูมิ          
อัตราค่าบริการ

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-11 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม
14-19 มิ.ย. 39,900 ไม่มีราคาเด็ก
(เด็กไม่เกินขวบ/Infant 7,000 บาท)
10,500
9-14 ส.ค. 41,900 10,500
16-21 ส.ค. 39,900 10,500
20-25 ก.ย. 41,900 10,500
18-23 ต.ค. 42,900 10,500
15-20 พ.ย. 41,900 10,500


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>