ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เฟรนช์ริเวียร่า อิตาลี 8 วัน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เฟรนช์ริเวียร่า อิตาลี 8 วัน
ราคา: 49,900 บาท
รหัสสินค้า: EU CD EK020_FRANCE LTALY 8D EK
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : EU CD EK020_FRANCE LTALY 8D EK

กำหนดการเดินทาง

วันแรก           กรุงเทพฯ
วันที่สอง         ดูไบ - นีซ - คานส์
วันที่สาม         คานส์ - Serravelle Outlet – มิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน  
วันที่สี่             มิลาน – เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค
วันที่ห้า           ปิซ่า-จัตุรัสดูโอโม่แห่งปิซ่า-มหาวิหารดูโอโม-หอเอนปิซ่า- พราโต้
วันที่หก          ฟลอเร้นซ์ – มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ – กรุงโรม
วันที่เจ็ด         นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน    
วันที่แปด        ดูไบ-กรุงเทพฯ  

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
ราคา
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง

พักเดี่ยว
เมษายน 15-22
 26 เม.ย. – 3 พ.ค. 2561
49,900 47,900 10,000
พฤษภาคม 14-21 / 23-30 พ.ค. 2561 49,900 47,900 10,000
มิถุนายน 11-18  
26 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2561
49,900 47,900 10,000
     
 
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>