ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม 7 วัน

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม 7 วัน
ราคา: 40,900 บาท
รหัสสินค้า: EU CD TULIP FESTIVAL 7D EK
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : EU CD TULIP FESTIVAL 7D EK

กำหนดการเดินทาง

วันแรก           กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง         ดูไบ – ดุสเซลดอฟ – มหาวิหารโคโลญจน์        
วันสาม           หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – BATAVIA STAD FASHION OUTLET
วันที่สี่             อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก – การสาธิตการเจียระไนเพชร 

วันที่ห้า           ชมสวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ - แอนท์เวิร์ป
วันหก             เมืองบรูจจ์ – หอประชุมสงฆ์ – โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ - อะตอมเมียม
วันที่เจ็ด          ดูไบ-กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง ราคา เด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
(ไม่ใช้เตียง)
พักเดี่ยว
เมษายน 2561 16-22 / 23-29 / 25 เม.ย. – 1 พ.ค. 61 40,900 38,900 10,000
พฤษภาคม 2561 1-7 / 7-13 พ.ค. 61 40,900 38,900 10,000 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>