ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิต ฝรั่งเศษ 8วัน5คืน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิต ฝรั่งเศษ 8วัน5คืน
ราคา: 69,900 บาท
รหัสสินค้า: EU TG87 SUDWOW ITALY SWISS FRANCE 8D5N
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : EU TG87 SUDWOW ITALY SWISS FRANCE 8D5N

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง          กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
วันที่สอง        กรุงเทพฯ - สนามบินกรุงโรม (อิตาลี) - โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
                     ฟลอเรนซ์ - สะพานเวคคิโอ - จตุรัสเดลลา ซิญญอเรีย - มหาวิหารฟลอเรนซ์
วันที่
สาม        ฟลอเร้นซ์ – เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค – สะพานเรียลอัลโต้ –
                     โบสถ์ซันมาร์โก -  Doge's Palace - เมสเตร้  
วันที่
สี่            เมสเตร้ - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน - แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล –
                     ลีโอนาร์โด ดาวินชี  The  Last Supper” – ลูเซิร์น – สะพานชาเปล – ช้อปปิ้งจัตุรัสหงส์ 
วันที่ห้า          ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส
วันที่
หก          ดิจอง – ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ – ประตูชัย – หอไอเฟล - ถนนชองป์เซลิเช่
วันที่
เจ็ด        ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - สนามบินชาร์ลเดอโกล                             
วันที่แปด        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        
อัตราค่าบริการ
 
 
วันเดินทาง

 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี
(พักกับผู้ใหญ่ 2ท่านไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ
05-12 พฤษภาคม 61 69,900  ( เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี/Infant ราคา15,000 บาท) 12,500 25  
22-29 พฤษภาคม 61 69,900 12,500 25  
02-09 มิถุนายน 61 69,900 12,500 25  
16-23 มิถุนายน 61 69,900 12,500 25  
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>