ทัวร์ยุโรป ปารีส ฝรั่งเศษ 6วัน3คืน

ทัวร์ยุโรป ปารีส ฝรั่งเศษ 6วัน3คืน
ราคา: 43,900 บาท
รหัสสินค้า: EU TG90 POPULAR PARIS FRANCE 6D3N TG
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : EU TG90 POPULAR PARIS FRANCE 6D3N TG
◊ เยือนปารีสศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแฟชั่นที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก
◊ ถ่ายรูปแลนด์มาร์ค หอไอเฟล  มหาวิหารนอเทรอดาม ประตูชัยนโปเลียน
◊ ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคริมฝั่งแม่น้ำ
◊ ชมความงดงามปราสาทเชอนองโซที่เมืองตูร์ ชมพระราชวังแวร์ซายส์
◊ ช้อปปิ้งกระจายย่านถนนชองป์สเอลิเซ่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์และ ลาวัลย์เลย์ วิลเลจ เอ้าท์เล็ท

กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง    กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินปารีสชาร์ล เดอ โกลด์ - ปารีส - มหาวิหารนอเทรอดาม - หอไอเฟล
                 จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน - ล่องเรือแม่น้ำแซน - ร้านDuty Free
                 ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
วันที่สาม    เมืองตูร์ - เข้าชมปราสาทเชอนองโซ - ปารีส                                          
วันที่สี่        พระราขวังแวร์ชายส์ - ช้อปปิ้งลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท - สนามบินชาร์ลเดอโกลล์ 
วันที่ห้า      ปารีส - ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ลเดอโกล  
วันที่หก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

อัตราค่าบริการ

 
วันเดินทาง

 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก0-2 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ
14-19 พ.ค. 61 43,900  (เด็กไม่เกิน 2ขวบ/Infant 15,000 บาท) 10,500 25  
17-22 มิ.ย. 61 43,900 10,500 25  <<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>