ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน
ราคา: 102,500 บาท
รหัสสินค้า: EU DST EUR08 SWISS SCENIC 8D5N TG
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : EU DST EUR08 SWISS SCENIC 8D5N TG
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)
วันที่สอง ซูริค - เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - โลซานน์ - มงเทรอซ์
วันที่สาม มงต์เทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - แซร์มัท
วันที่สี่ รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูกาโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - ซอนดริโอ
วันที่ห้า ซอนดริโอ - ทิราโน่ - รถไฟ BERNINA EXPRESS - อินเทอลาเก้น
วันที่หก กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค - เลาเทรอบรุนเน่น - อินเทอลาเก้น
วันที่เจ็ด อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
วันที่แปด เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ 
PERIOD Tour Fare
Adults
Child 4-11
With Bed
Child 4-6
No Bed
DBL
SGL
SGL
SUPP
NO TKT
ADL / CHD
13-20 ม.ค. 2561 102,500.- 93,000.- 82,000.- 11,000.- 7,000.- -30,500.-
-24,000.-
20-27 ม.ค. 2561
27 ม.ค.-3 ก.พ. 2561
3-10 ก.พ. 2561
10-17 ก.พ. 2561
17-24 ก.พ.2561
24 ก.พ.-3 มี.ค. 2561
3 -10 มี.ค. 2561
10-17 มี.ค. 2561
17-24 มี.ค. 2561
24-31 มี.ค. 2561
PERIOD Tour Fare
Adults
Child 4-11
With Bed
Child 4-6
No Bed
DBL
SGL
SGL
SUPP
NO TKT
ADL / CHD
13-20 เม.ย. 2561 107,000.- 97,000.- 78,000.- 11,000.- 7,000.- -33,000.-
-26,000.-
28 เม.ย.- 5 พ.ค. 2561
PERIOD Tour Fare
Adults
Child 4-11
With Bed
Child 4-6
No Bed
DBL
SGL
SGL
SUPP
NO TKT
ADL / CHD
5-12 พ.ค. 2561 105,500.- 95,000.- 85,000.- 13,000.- 9,000.- -30,500.-
-24,000.-
12-19 พ.ค. 2561
19-26 พ.ค. 2561
26 พ.ค.-2 มิ.ย. 2561
2-9 มิ.ย. 2561
16-23 มิ.ย. 2561
23-30 มิ.ย. 2561
30 มิ.ย.- 7 ก.ค. 2561
7-14 ก.ค. 2561
14-21 ก.ค. 2561
21-28 ก.ค. 2561
28 ก.ค.- 4 ส.ค. 2561
4-11 ส.ค. 2561
11-18 ส.ค. 2561
18-25 ส.ค. 2561
25 ส.ค.-1 ก.ย. 2561
PERIOD Tour Fare
Adults
Child 4-11
With Bed
Child 4-6
No Bed
DBL
SGL
SGL
SUPP
NO TKT
ADL / CHD
1-8 ก.ย. 2561 102,500.- 93,000.- 82,000.- 11,000.- 7,000.- -30,500.-
-24,000.-
8-15 ก.ย. 2561
15-22 ก.ย. 2561
22-29 ก.ย. 2561
 <<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>