ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค ฮังการี ออสเตรีย 9วัน

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค ฮังการี ออสเตรีย 9วัน
ราคา: 59,999 บาท
รหัสสินค้า: EU GG GG12 9D QR
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : EU GG GG12 9D QR

กำหนดการเดินทาง
วันแรก            กรุงเทพฯ – มิวนิค
วันที่สอง        มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น
วันที่สาม        การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพาซ 
วันที่สี่             มิวนิค – ซาลส์เบิร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ
วันที่ห้า           เชสกี้ครุมลอฟ – ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า
วันที่หก          ปราค – บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ
วันที่เจ็ด         บูดาเปสต์ – ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน– จตุรัสฮีโร สแคว์ –  เวียนนา
วันที่แปด        เวียนนา – พระราชวังเชรินน์บรุนน์ –ช้อปปิ้งถนน คาร์ทเนอร์ – กรุงเทพฯ
วันที่เก้า          กรุงเทพมหานคร 


อัตราค่าบริการ

 
  เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน
QATAR AIRWAYS
 
อัตราค่าบริการ  พักห้องคู่ พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
   
   
เดือนกุมภาพันธ์ : 24 ก.พ. – 4 มี.ค. 61 59,999 12,000    
เดือนมีนาคม : 1 – 9 มี.ค.  //  17 –25 มี.ค.
24 มี.ค. – 1 เม.ย.  //  30 มี.ค. – 7 เม.ย. 61
59,999 12,000    

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>