ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค ฮังการี ออสเตรีย 9วัน

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค ฮังการี ออสเตรีย 9วัน
ราคา: 68,500 บาท
รหัสสินค้า: EU GG GG12 SONGKAN (QR) 9D QR
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : EU GG GG12 SONGKAN (QR) 9D QR 

กำหนดการเดินทาง
วันแรก            กรุงเทพฯ – มิวนิค
วันที่สอง        มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น
นที่สาม   การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพาซ 
วันที่สี่             มิวนิค – ซาลส์เบิร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ
วันที่ห้า           เชสกี้ครุมลอฟ – ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า
วันที่หก          ปราค – บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ
วันที่เจ็ด         บูดาเปสต์ – ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน– จตุรัสฮีโร สแคว์ –  เวียนนา
วันที่แปด        เวียนนา – พระราชวังเชรินน์บรุนน์ –ช้อปปิ้งถนน คาร์ทเนอร์ – กรุงเทพฯ
วันที่เก้า          กรุงเทพมหานคร 


อัตาค่าบริการ

 
  เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน
QATAR AIRWAYS
 
อัตราค่าบริการ  พักห้องคู่ พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
   
   
5 – 13 เม.ย. (วันจักรีและวันสงกรานต์) 71,900 12,000    
7 – 15 เม.ย. (วันสงกรานต์) 71,900 12,000    
10 – 18 เม.ย. (วันสงกรานต์) 71,900 12,000    
12 – 20 เม.ย. (วันสงกรานต์) 71,900 12,000    
14 – 22 เม.ย. (วันสงกรานต์ ) 71,900 15,000    
21 – 29 เม.ย. 68,500 12,000    
28 เม.ย. – 6 พ.ค.(วันแรงงาน) 61 71,900 12,000    


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>