ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9วัน

ทัวร์ยุโรป  เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี  9วัน
ราคา: 71,900 บาท
รหัสสินค้า: EU GG GG12 (EK) 9D EK
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : EU GG GG12 (EK) 9D EK

กำหนดการเดินทาง
วันแรก            กรุงเทพฯ – มิวนิค
วันที่สอง        มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์   – การ์มิช
วันที่สาม        ยอดเขาซุกสปิตเซ่ –– จัตุรัสมาเรียนพลาส –  มิวนิค
วันที่สี่             ซาลส์เบิร์ก –ฮัลล์ทัทท์ –  เชสกี้ ครุมลอฟ
วันที่ห้า           เชสกี้ครุมลอฟ – ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า
วันที่หก          ปราค – เวียนนา – ถนนคคาร์เนอร์
วันที่เจ็ด         เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุน – บูดาเปสต์ – ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ล่องเรือ แม่น้ำดานูบ
วันที่แปด        บูดาเปสต์ – จตุรัสฮีโร สแคว์ – กรุงเทพฯ
วันที่เก้า          กรุงเทพมหานคร 


อัตราค่าบริการ

 
  เยอรมนี เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดย EMIRATES  
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่
(พักห้องคู่/ห้องสามเตียง)
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 
 
6 – 14 เม.ย.  (วันจักรีและวันสงกรานต์)   71,900 12,000  
13 – 21 เม.ย.  (วันสงกรานต์) 71,900 15,000  
14 – 22 เม.ย.  (วันสงกรานต์) 71,900 15,000  
28 เม.ย. – 6 พ.ค.(วันแรงงาน) 61 71,900 15,000  


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>