ทัวร์ยุโรป ตาลี 8 วัน 5 คืน QR

ทัวร์ยุโรป ตาลี 8 วัน 5 คืน QR
ราคา: 54,555 บาท
รหัสสินค้า: EU GG GG10 8D5N QR
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : EU GG GG10 8D5N QR

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง              กรุงเทพฯ – มิลาน

วันที่สอง               มิลาน – เมืองตากอากาศโคโม่ – ล่องเรือทะเลสาบโคโม – เวโรน่า 

วันที่สาม               เวโรน่า – เกาะเวนิส   

วันที่สี่                    เวนิส – ฟลอเรนซ์ – หอเอนปิซ่า
วันที่ห้า                  ปิซ่า – THE MALL OUTLET    – เซียน่า
วันที่หก                 เซียน่า –กรุงโรม –นครรัฐวาติกัน –สนามกีฬาโคลอสเซียม 
วันที่เจ็ด                กรุงโรม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – วิหารแพนเธออน – กรุงเทพฯ
วันที่แปด               กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
  อิตาลีตอนเหนือ 8 วัน 5 คืน โดย QATAR AIRWAYS  
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่
(พักห้อง 2- 3 ท่าน )
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
   
   
วันที่ 5 – 12 เม.ย. (วันจักรี) 54,555 10,000    
วันที่ 7 – 14 เม.ย.(เทศกาลสงกรานต์) 57,555 10,000    


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>