ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8
ราคา: 55,555 บาท
รหัสสินค้า: EU GG GG07 8D5N QR
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : EU GG GG07 8D5N QR

กำหนดการเดินทาง

วันแรก            กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต
วันที่สอง          แฟรงค์เฟิร์ต  – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ –  โคโลญ
วันที่สาม          ซานส์ คาน –  หมู่บ้านกังหันลม – ล่องเรือหลังคากระจก – ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม
วันที่สี่              สวนเคอเค่นฮอฟ – กรุงเฮก – ศาลโลก  – หนูน้อยยืนฉี่ –  กรองด์ปลาซ
วันที่ห้า            อโตเมี่ยม   – เมืองบรูจ –  ปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์   – พิเศษกับเมนู หอยเอสคาโก้
วันที่หก           แวร์ซายส์  –   โบสถ์นอร์ทเธอดาม   –  ประตูชัย  –  หอไอเฟล    – พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
วันที่เจ็ด          มงมาร์ต  –  ช้อปปิ้งแกลลารี่ ลาฟาแยตต์   –  กรุงเทพฯ
วันที่แปด         กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
  เยอรมัน เบลยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน
โดย QATAR AIRWAYS
 
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่
(พักห้องคู่)
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 
 
13 – 20 เมษายน 61 (วันสงกรานต์ ) 59,999 10,000  
19 – 26 เมษายน 61 56,999 10,000  
22 – 29 เมษายน 61 56,999 10,000  

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>