ทัวร์ยุโรป เที่ยวอิตาลีครบสูตร สายการบิน 5ดาว 7วัน4คืน

ทัวร์ยุโรป เที่ยวอิตาลีครบสูตร สายการบิน 5ดาว 7วัน4คืน
ราคา: 44,999 บาท
รหัสสินค้า: EU ZG MXP03 GRAND ITALY 7D4N QR
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : EU ZG MXP03 GRAND ITALY 7D4N QR

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง       โดฮา - สนามบินมิลาน – แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – Duomo di Milano - เวโรน่า – บ้านจูเลียต 
วันที่สาม       เวโรน่า – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – เวนิส เมสเตร้
วันที่สี่           โบโลญญ่า - ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – LECCIO THE MALL OUTLET   
วันที่ห้า         ฟลอเรนซ์ – วิหารซานตามาเรีย – สะพานเวคคิโอ – กรุงโรม
วันที่หก        โคลอสเซี่ยม – นครวาติกัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – สนามบินโรม 
วันที่เจ้ด        โดฮา – กรุงเทพฯ 

 
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
12 – 18 เมษายน 2561 49,999 49,999 48,999 9,500 33,999
14 - 20 เมษายน 2561 49,999 49,999 48,999 9,500 33,999
26 เม.ย.– 02 พ.ค. 2561 44,999 44,999 44,999 8,500 29,999
 
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>