ทัวร์ยุโรป อิตาลี โรม มิลาน 7วัน4คืน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี โรม มิลาน 7วัน4คืน
ราคา: 39,999 บาท
รหัสสินค้า: EU ZG MXP01 7D4N EY
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : EU ZG MXP01 7D4N EY
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี
วันที่สอง อาบูดาบี-สนามบินมิลาน – แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – Duomo di Milano - เวโรน่า – บ้านจูเลียต
วันที่สาม เวโรน่า – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – เวนิส เมสเตร้
วันที่สี่ โบโลญญ่า - ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – LECCIO THE MALL OUTLET
วันที่ห้า ฟลอเรนซ์ – วิหารซานตามาเรีย – สะพานเวคคิโอ – กรุงโรม
วันที่หก โคลอสเซี่ยม – นครวาติกัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – สนามบินโรม
วันที่เจ็ด อาบูดาบี – กรุงเทพฯ อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
02 – 08 กุมภาพันธ์ 2561 39,999 39,999 39,999 7,500 23,999
16 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 39,999 39,999 39,999 7,500 23,999
23กุมภาพันธ์ – 01มีนาคม 61 39,999 39,999 39,999 7,500 23,999
09 - 15 มีนาคม 2561 39,999 39,999 39,999 7,500 23,999
12 – 18 เมษายน 2561 49,999 49,999 49,999 9,500 33,999
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>