ทัวร์ยุโรป เทศกาลชมดอกทิวลิป 8วัน5คืน

ทัวร์ยุโรป เทศกาลชมดอกทิวลิป 8วัน5คืน
ราคา: 52,900 บาท
รหัสสินค้า: EU ZG CDG01 8D5N QR
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : EU ZG CDG01 8D5N QR
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง โดฮา - สนามบินปารีส - ซิตี้ทัวร์ปารีส – ล่องเรือบาโตมุช – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
วันที่สาม พระราชวังแวร์ซาย- CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE
วันที่สี่ ปารีส – บรัสเซลส์ – อะโตเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – เมเนเก้นพีส
วันที่ห้า บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ
วันที่หก อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันซานส์คันส์ – งานเทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF
วันที่เจ็ด จัตุรัสดัมสแควร์ - ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร  –สนามบินสคิปโพล
วันที่แปด โดฮา – กรุงเทพฯ
 อัตราค่าบริการ

 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
18 - 25 มีนาคม 2561 52,900 52,900 51,900 10,000 32,900
21 - 28 มีนาคม 2561 52,900 52,900 51,900 10,000 32,900
25 มีนาคม – 01 เมษายน 61 53,900 53,900 52,900 10,000 33,900
01 – 08 เมษายน 2561 53,900 53,900 52,900 10,000 33,900
04 – 11 เมษายน 2561 55,900 55,900 54,900 10,000 35,900
08 – 15 เมษายน 2561 59,900 59,900 59,900 10,000 37,900
13 – 20 เมษายน 2561 62,900 62,900 61,900 10,000 40,900
29เมษายน –06พฤษภาคม 61 55,900 55,900 54,900 10,000 35,900<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>