ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 7วัน5คืน

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 7วัน5คืน
ราคา: 49,999 บาท
รหัสสินค้า: EU ZG AMS01 7D5N BR
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : EU ZG AMS01 7D5N BR
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ ฯ – อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)
วันที่สอง อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ –  DESIGNER OUTLET ROERMOND – เมืองโคโลญ (เยอรมัน)
วันที่สาม โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ - แฟรงก์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์ – ถนน ZEIL
วันที่สี่ แฟรงก์เฟิร์ต - ลักเซมเบิร์ก – บรัสเซลส์ (เบลเยียม) – อะตอมเมี่ยม – จตุรัสกรองด์ปลาซ
วันที่ห้า บรัสเซลส์ – ลิสส์ –  ชมงานเทศกาลดอกทิวลิป KEUKENHOF 2018 – อัมสเตอร์ดัม – จตุรัสดัมสแควร์
วันที่หก อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร – HEINEKEN EXPERIENCE - สนามบินอัมสเตอร์ดัม
วันที่เจ็ด เดินทางถึงกรุงเทพฯ 
อัตราค่าบริการ


 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
29มีนาคม – 04เมษายน 61 49,999 49,999 48,999 8,000 31,999
07 - 13 เมษายน 2561 54,999 54,999 53,999 9,000 36,999
14 – 20 เมษายน 2561 54,999 54,999 53,999 9,000 36,999
26เมษายน – 02พฤษภาคม 61 52,999 52,999 51,999 9,000 34,999
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>