ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ 8วัน5คืน

ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ 8วัน5คืน
ราคา: 69,900 บาท
รหัสสินค้า: EU ZG ARN02 8D5N TG
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : EU ZG ARN02 8D5N TG
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน)
วันที่สาม สต๊อคโฮล์ม – คาร์สตัด
วันที่สี่ คาร์ลสตัด – ออสโล (นอร์เวย์)
วันที่ห้า ออสโล – พิพิทธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – ล่องเรือสำราญ DFDS 
วันที่หก โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – พระราชวังฤดูหนาว – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – เงือกน้อย
วันที่เจ็ด อิสระช๊อปปิ้งที่เมืองโคเปนเฮเก้น – สนามบินเดนมาร์ก
วันที่แปด สุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ อัตราค่าบริการ

 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
10 – 17 เมษายน 2561 69,900 69,900 68,900 11,000 42,900
12 – 19 เมษายน 2561 69,900 69,900 68,900 11,000 42,900
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>