ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวียน 8วัน5คืน

ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวียน 8วัน5คืน
ราคา: 53,999 บาท
รหัสสินค้า: EU ZG ARN01 8D5N QR
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : EU ZG ARN01 8D5N QR
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง โดฮา-สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน) – พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
วันที่สาม สต๊อคโฮล์ม – คาร์สตัด
วันที่สี่ คาร์ลสตัด – ออสโล (นอร์เวย์)  
วันที่ห้า ออสโล – พิพิทธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – ล่องเรือสำราญ DFDS 
วันที่หก โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – พระราชวังฤดูหนาว – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – เงือกน้อย 
วันที่เจ็ด อิสระช๊อปปิ้งที่เมืองโคเปนเฮเก้น – สวนสนุกทิโวลี - สนามบินเดนมาร์ก 
วันที่แปด โดฮา – กรุงเทพฯ 
อัตราค่าบริการ


 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
20 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 53,999 53,999 52,999 9,000 34,999
06 – 13 มีนาคม 2561 53,999 53,999 52,999 9,000 34,999
13 – 20 มีนาคม 2561 53,999 53,999 52,999 9,000 34,999
26 มีนาคม – 02 เมษายน 61 53,999 53,999 52,999 9,000 34,999
30 มีนาคม – 06 เมษายน 61 53,999 53,999 52,999 9,000 34,999
10 – 17 เมษายน 2561 61,999 61,999 60,999 11,000 39,999
13 – 20 เมษายน 2561 61,999 61,999 60,999 11,000 39,999
27เมษายน – 04พฤษภาคม 61 57,999 57,999 56,999 9,000 37,999
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>