ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน5คืน

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน5คืน
ราคา: 49,900 บาท
รหัสสินค้า: EU IJP QR88 EAST EUROPE 8D5N QR
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : EU IJP QR88 EAST EUROPE 8D5N QR
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโดฮา
วันที่สอง สนามบินมิวนิค - โฮเอินชวังเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค - ศาลาว่าการเมืองหลังใหม่ - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - มิวนิค เรสซิเดนซ์ - จัตุรัสมาเรียน Marienplatz
วันที่สาม มิวนิค ซาลซ์บูร์ก ฮัลล์สตัท หมู่บ้านมรดกโลก
วันที่สี่ ฮัลล์สตัท เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ มหาวิหารเซนต์วิตัส กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก
วันที่ห้า ปราก ปราสาทปราก มหาวิหาร เซนต์ วิตัส สะพานชาร์ลส์ กรุงบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย
วันที่หก บราติสลาว่า McArthurGlen Outlet in Parndof บูดาเบส ประเทศฮังการี ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
วันที่เจ็ด บูดาเปสท์ เวียนนา เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ ถนนคาร์ทเนอร์
วันที่แปด ท่าอากาศยานโดฮา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ


 
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว
14 - 21 Mar 2018 49,900 49,900 49,900 24,950 12,500
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>