ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9วัน

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9วัน
ราคา: 59,999 บาท
รหัสสินค้า: EU GG GG12 9D EK
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : EU GG GG12 9D EK
กำหนดการเดินทาง
วันแรก            กรุงเทพฯ – มิวนิค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

วันที่สอง                มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์   – การ์มิช                                                                                                                                                                                                                                                                                
วันที่สาม        ยอดเขาซุกสปิตเซ่ –– จัตุรัสมาเรียนพลาส –  มิวนิค
วันที่สี่             ซาลส์เบิร์ก –ฮัลล์ทัทท์ –  เชสกี้ ครุมลอฟ
วันที่ห้า           เชสกี้ครุมลอฟ – ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า
วันที่หก          ปราค – เวียนนา – ถนนคคาร์เนอร์
วันที่เจ็ด         เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุน – บูดาเปสต์ – ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ล่องเรือ แม่น้ำดานูบ
วันที่แปด        บูดาเปสต์ – จตุรัสฮีโร สแคว์ – กรุงเทพฯ

อัตรค่าบริการ
 
emirates เยอรมนี เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดย EMIRATES  
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่
(พักห้องคู่/ห้องสามเตียง)
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 
 
วันที่ 10 – 18 ก.พ.  //  17 – 25 ก.พ.
// 24 ก.พ. – 4 มี.ค. 61
59,999 12,000  
 วันที่ 3 – 11 มี.ค.  // 10 – 18 มี.ค.  //  17 – 25 มี.ค.
//24 มี.ค.  – 1 เม.ย.  //  30 มี.ค. – 7 เม.ย. 61
61,999 12,000  


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>