ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส 7วัน4คืน

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส 7วัน4คืน
ราคา: 66,500 บาท
รหัสสินค้า: EU TIT T2E - ROMANTIC 7D4N EY
สถานะสินค้า:


รหัสสินค้า : EU TTN T2E - ROMANTIC 7D4N EY
เยอรมนี ออสเตรีย สวิส

ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบปราสาทดิสนีย์ ซาลส์บวร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท
ฮัลสตัท หมู่บ้านสุดโรแมนติคระดับโลก คิทซ์บูเฮล เมือง Best of The Alps                          
อินส์บรูค เมืองหลวงแคว้นทิโรล  แวะวาดุซเมืองหลวงลิกเตนสไตน์

ส่งท้ายที่ซูริค เมืองคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลก

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง       มิวนิค – ฟุซเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์  
วันที่สาม       ฟุซเซ่น – ซาล์สบวร์ก – ฮัลสตัท
วันที่สี่
           ฮัลสตัท – คิทซ์บูเฮล – อินส์บรูก 
วันที่ห้า
         อินส์บรูก – วาดุซ – ซูริค
วันที่หก
        ซูริค
วันที่เจ็ด      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก
(มีเตียง >12)
ราคาเด็ก
 (ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
18-24 ม.ค./25-31 ม.ค. 66,500 62,100 52,800 8,000
8-14 ก.พ./22-28 ก.พ./28 ก.พ.-6 มี.ค. 66,500 62,100 52,800 8,000
15-21 มี.ค. 66,500 62,100 52,800 8,000
14-20 เม.ย./19-25 ม.ย./26 เม.ย.-2 พ.ค. 66,500 62,100 52,800 8,000
<<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>