ทัวร์ยุโรป 11วัน

ทัวร์ยุโรป 11วัน
ราคา: 96,000 บาท
รหัสสินค้า: EUR_13-DS-NEW GRAND EASTERN EUROPE-11D-TG
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม: EUR_13-DS-NEW GRAND EASTERN EUROPE-11D-TG
กำหนดการเดินทาง

วันแรก        ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)
วันที่สอง       เวียนนา (ออสเตรีย) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ
วันที่สาม       บูดาเปสต์ - หมู่บ้านเซนเทนเดอร์ - วิเซกราด - เอสตาร์กอม - คราคูฟ (โปแลนด์)
วันที่สี่           คราคูฟ - ค่ายกักกันเอ๊าท์สวิทช์ เบอร์กเนา (ค่ายกักกันและพิพิธภัณฑ์สงคราม)
                   - เที่ยวย่านโอล์ดทาวน์
วันที่ห้า         คราคูฟ - เหมืองเกลือวิลิซก้า - วอร์ซอ
วันที่หก        เที่ยวเมืองเก่าวอร์ซอ - พระราชวังเกาะกลางน้ำลาเซียนสกี้
วันที่เจ็ด       วอร์ซอ - วรอตซวาฟ - กรุงปร๊าก (สาธารณรัฐเชค)
วันที่แปด      ปราสาทปร๊าก- เที่ยวชมเขตเมืองเก่า- สะพานชาร์ล- นาฬิกาดาราศาสตร์
วันที่เก้า        กรุงปร๊าก - เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชิงบรุนน์
                   - ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเนอร์สตรีท
วันที่สิบ         กรุงเวียนนา - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่สิบเอ็ด    เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ

 
PERIOD Tour Fare
Adults
Child 4-11
With Bed
Child 4-6
No Bed
DBL
SGL
SGL
SUPP
NO TKT
ADL / CHD
1-11 ธันวาคม 2560 96,000 87,000 77,000 17,000 15,000 -27,000.-
-20,000.-
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>