ทัวร์ยุโรป 9วัน

ทัวร์ยุโรป 9วัน
ราคา: 75,555 บาท
รหัสสินค้า: GG02-EU-FRANCE-9D-D
สถานะสินค้า:

พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว)
พักสวิสเซอร์แลนด์ 2 คืน พัก Interlaken สถานตากอากาศที่นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกชื่นชอบมากที่สุด
พักเมืองลูเซิร์น  เมืองเล็กๆอันแสนน่ารัก ชมสัญลักษณ์ประจำเมือง สะพานไม้ชาเปล  และ สิงโตหินแกะสลัก

รหัสโปรแกรม : GG02-EU-FRANCE-9D-D
กำหนดการเดินทาง

วันแรก            กรุงเทพฯ – ปารีส
วันที่สอง         ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  –ล่องเรือแม่น้ำแซน – ชมเมือง
                     – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู

วันที่สาม        ชั้น 2 ของ หอไอเฟิล – ประตูชัย – ช็อปปิ้งห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์ รถไฟด่วน TGV – ดิจอง
วันที่สี่            ดิจอง – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต  (สวิตเซอร์แลนด์)
วันที่ห้า          ลูเซิล์น – ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe – อินเทอร์ลาเก้น
วันที่หก          อินเทอร์ลาเก้นมิลาน – เวนิส
วันที่เจ็ด         เวนิส–  ปีซ่า – หอเอนปีซ่า  
วันที่แปด        ปีซ่า – โรม – วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
วันที่เก้า          กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ
  ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน โดย EMIRATES  
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่
(พักห้องคู่หรือห้องสามคน)
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 
 
31 ต.ค. – 8 พ.ย.  / 10 – 18 พ.ย. / 12 – 20 พ.ย. 76,555 15,000  
28 พ.ย. – 6 ธ.ค. ( วันพ่อแห่งชาติ) 76,555 15,000  
3 – 11 ธ.ค. (วันพ่อแห่งชาติและวันรัฐธรรมนูญ) 87,900 15,000  
23 – 31 ธ.ค. 60 (คริสต์มาส) 89,900 15,000  
27 ธ.ค. 60 –  4 ม.ค. 61(เทศกาลปีใหม่) 89,900 15,000  
30 ธ.ค. 60– 7 ม.ค. 61(เทศกาลปีใหม่) 89,900 15,000  

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>