ทัวร์ยุโรป 8วัน

ทัวร์ยุโรป 8วัน
ราคา: 103,000 บาท
รหัสสินค้า: EU-DS-SOUTH AFRICA -8D-EK
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : EU-DS-SOUTH  AFRICA -8D-EK
กำหนดการเดินทาง

วันแรก       ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ดูไบ - สนามบินเมืองเคปทาวน์
วันที่สอง     เคปทาวน์ - V&A วอเตอร์ฟร้อนท์
วันที่สาม     เกาะแมวน้ำ - เคปพอยท์ - แหลมกู๊ดโฮป - นกเพนกวิน - ไวน์เทสติ้ง
วันที่สี่         เทเบิ้ล เมาเท่น - เคปทาวน์ - ฟาร์มนกกระจอกเทศ - โจฮันเนสเบิร์ก
                 -วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลาเนสเบิร์ก - พักซาฟารี ลอด์จ
วันที่ห้า       ท่องป่าซาฟารี Morning Game Drive - อาณาจักรซันซิตี้
วันที่หก      ซันซิตี้ - เมืองหลวงพริทอเรีย - โจฮันเนสเบิร์ก - อิสระช้อปปิ้ง - สวนเสือ
                 - ชิมเนื้อสัตว์ป่าที่ภัตตาคารคาร์นิวอร์
วันที่เจ็ด      โจฮันเนสเบิร์ก - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่แปด     กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง
Period Tour Fare
Adults
Child 4-11
With Bed
Child 4-6
No Bed
SGL Supp No TKT
ADL / CHD
30 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561 103,000.- 92,900.- 85,900.- 20,000.- -30,000.-
-22,000.-

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>