ทัวร์ยุโรป สเปน 8วัน

ทัวร์ยุโรป สเปน 8วัน
ราคา: 63,900 บาท
รหัสสินค้า: EU-GG13- SPAIN-8D-QR
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม: EU-GG13- SPAIN-8D-QR
เข้าชม พระราชวังหลวง ของกษัตริย์ฮวนคาลอส  โอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป
เที่ยวเมืองปอร์โต้ เมืองที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
ล่องชมความงามสองฟากฝั่งแม่น้ำดูว์โร ชมท่าเรือโบราณและตลาดค้าขายมาตั้งแต่สองสามร้อยปีก่อน

กำหนดการเดินทาง
วันแรก            กรุงเทพฯ – แมดริด (สเปน)
วันที่สอง        แมดริด – สนามสู้วัวกระทิง – พระราชวังหลวง – เซโกเบีย – คลองส่งน้ำโรมัน
วันที่สาม        เซโกเบีย – ซาลามังกา – พลาซามาร์ยอ – มหาวิหารซาลามังกา – ปอร์โต(โปรตุเกส)
วันที่สี่             ล่องเรือแม่น้ำดูว์โร – จัตุรัสอเลียโดส – ปอร์โต้ – แหลมโรก้า – ลิสบอน
วันที่ห้า           กรุงลิสบอน – หอคอยเบเล็ม – อนุสาวรีดิสคัฟเวอรรี่ – บาราจอร์ท
วันที่หก          บาราจอซ – โตเลโด้ – มหาวิหารโตเลโด้ – มาดริด
วันที่เจ็ด         พลาซาร์มายอร์ – ปูเอต้าเดซอล – สนามเบอร์นาบิว – มาดริด – กรุงเทพฯ
วันที่แปด
       สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ
สเปน – โปรตุเกส 8 วัน  
อัตราค่าบริการ พักห้องคู่ หรือห้อง 3 เตียง พักเดี่ยว  จ่ายเพิ่ม  
 
 วันที่  2 – 9 พ.ย. 60 63,900 11,000  
วันที่ 16 – 23 พ.ย. 60 63,900 11,000  
วันที่  23 – 30 พ.ย. 60 63,900 11,000  
วันที่ 14 – 21 ธ.ค. 60 63,900 11,000  

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>