ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย 9วัน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย 9วัน
ราคา: 72,900 บาท
รหัสสินค้า: EU-GG11- ITALY AUSTRIA-9D-QR
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม: EU-GG11- ITALY  AUSTRIA-9D-QR
เที่ยวเกาะเวนิส  เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE
กำหนดการเดินทาง
วันที่แรก    กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี)
วันที่สอง    มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน   – เวโรนา – บ้านของจูเลียต – เวนิส
วันที่สาม    เกาะเวนิส – อินส์บรุค – วังหลังคาทองคำ
วันที่สี่        ฮัลล์ทัทท์ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาส – ขาหมูเยอรมัน+เบียร์
วันที่ห้า      โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น
วันที่หก     ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์ – เบิร์น – บ่อหมี – หอนาฬิกาเบิร์น – บ้านไอซไตน์ – อินเทอร์ลาเค่น
วันที่เจ็ด     พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – ลูเซิร์น
วันที่แปด    ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงห์โต – สะพานไม้คาเปล–สนามบินซูริก – กรุงเทพฯ
วันที่เก้า     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ

 
  อิตาลี ออสเตรีย เยอรมันนี สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน
โดย QATAR AIRWAYS
 
อัตราค่าบริการ พักห้องคู่ หรือ ห้อง 3 คน พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม  
 
วันที่ 28 ต.ค. – 5 พ.ย. 60 75,900 15,000  
วันที่ 4 – 12 พ.ย. 60 72,900 15,000  
วันที่ 25 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60 72,900 15,000  
วันที่ 9 – 17 ธ.ค. 60 79,900 15,000  

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>