ทัวร์มัลดีฟส์ สงกรานต์ 3วัน2คืน

ทัวร์มัลดีฟส์ สงกรานต์ 3วัน2คืน
ราคา: 59 บาท
รหัสสินค้า: MD PRD SET09 CLUB MED FINOLHU VILLAS 3D2N FD UL
สถานะสินค้า:

รห้สโปรแกรม : MD PRD SET09 CLUB MED FINOLHU VILLAS 3D2N FD UL
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) 
วันที่สอง มัลดีฟส์
วันที่สาม มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ

                                             SONGKRAN IN PARADISE
                                           Club Med FinolhuMaldives
                                              Book Now 30 DEC 2017
                               3 Days 2 Nights with Air Package by Air Asia (FD)
Departure: FD177 DMK-MLE 09:30-11:40             Return: FD178 MLE-DMK 12:30-19:10
Date of travel Room type 3 Days 2 Nights
Package rate/ person
(Twin-sharing)
13 April – 15 April 2018
 
Villa Beach Sunrise 62,800
Villa Beach Sunset 65,000
Sunrise Overwater Villa 71,300
Sunset Overwater Villa 77,600
14 April – 16 April 2018
 
Villa Beach Sunrise 59,400
Villa Beach Sunset 61,600
Sunrise Overwater Villa 68,000
Sunset Overwater Villa 74,400
 
15 April – 17 April 2018
 
Villa Beach Sunrise 63,100
Villa Beach Sunset 65,300
Sunrise Overwater Villa 71,700
Sunset Overwater Villa 78,100

                                  4 Days 3 Nights with Air Package by Air Asia (FD)
Departure: FD177 DMK-MLE 09:30-11:40             Return: FD178 MLE-DMK 12:30-19:10
Date of travel Room type 4Days 3 Nights
Package rate/ person
(Twin-sharing)
12 April – 15 April 2018
 
Villa Beach Sunrise 77,900
Villa Beach Sunset 81,200
Sunrise Overwater Villa 90,600
Sunset Overwater Villa 99,950
14 April – 17 April 2018 Villa Beach Sunrise 79,500
Villa Beach Sunset 82,800
Sunrise Overwater Villa 92,400
Sunset Overwater Villa 102,000
 
                      3 Days 2 Nights with Air Package by Srilankan Airlines (UL)
          UL 1403 Bangkok-Colombo 09:05-10:55 & UL101 Colombo-Male 13:35-14:30
        UL104 Male-Colombo 20:40-22:35 & UL1402 Colombo-Bangkok 01:15-06:15 (+1)
Date of travel Room type 3 Days 2 Nights
Package rate/ person
(Twin-sharing)
 
13April – 15 April 2018
 
Villa Beach Sunrise 59,000
Villa Beach Sunset 61,200
Sunrise Overwater Villa 67,500
Sunset Overwater Villa 73,800
14 April – 16 April 2018
 
Villa Beach Sunrise 59,300
Villa Beach Sunset 61,500
Sunrise Overwater Villa 67,900
Sunset Overwater Villa 74,300


<<<<WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU”>>>>