ทัวร์มัลดีฟส์ ดำน้ำตื้น กิจกรรมทางน้ำ ห้องพัก4ดาว บุฟเฟ่ต์เต็มอิ่ม 3วัน2คืน

ทัวร์มัลดีฟส์ ดำน้ำตื้น กิจกรรมทางน้ำ ห้องพัก4ดาว บุฟเฟ่ต์เต็มอิ่ม 3วัน2คืน
ราคา: 31,900 บาท
รหัสสินค้า: MD PRD SET06 CENTARA RAS FUSHI 3D2N FD
สถานะสินค้า:


รหัสสินค้า : MD PRD SET06 CENTARA RAS FUSHI 3D2N FD
เที่ยวมัลดีฟส์สุดค้มสนุกสนานกับการดำน้ำตื้นรอบๆรีสอร์ท  เพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ำ
ห้องพักสุดหรู เมนูสุดพิเศษ!!!!!บุฟเฟ่ต์ 

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง          กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)  
วันที่สองของการเดินทาง       มัลดีฟส์
วันที่สามของการเดินทาง       มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง 2561 ประเภทห้องพัก ผู้ใหญ่
พัก 2 ท่าน
ผู้ใหญ่
พัก 1 ท่าน

9-11 กุมภาพันธ์ 2561
23-25 กุมภาพันธ์ 2561
Ocean Front Beach Villa 39,900 54,900
Deluxe Ocean Front Beach Villa 40,900 55,900
Deluxe Water Villa 43,900 62,900
Deluxe Sunset Water Villa 44,900 64,900
Deluxe Spa Over Water Villa 45,900 66,900
Premium Deluxe Spa Over Water Villa 47,900 68,900
 
16-18 กุมภาพันธ์ 2561
 
Ocean Front Beach Villa 41,900 55,900
Deluxe Ocean Front Beach Villa 42,900 57,900
Deluxe Water Villa 45,900 63,900
Deluxe Sunset Water Villa 46,900 65,900
Deluxe Spa Over Water Villa 47,900 67,900
Premium Deluxe Spa Over Water Villa 48,900 69,900
1-3 มีนาคม 2561
 
Ocean Front Beach Villa 37,900 49,900
Deluxe Ocean Front Beach Villa 38,900 50,900
Deluxe Water Villa 41,900 57,900
Deluxe Sunset Water Villa 42,900 58,900
Deluxe Spa Over Water Villa 43,900 60,900
Premium Deluxe Spa Over Water Villa 45,900 65,900
2-4 มีนาคม 2561
 
Ocean Front Beach Villa 39,900 54,900
Deluxe Ocean Front Beach Villa 40,900 55,900
Deluxe Water Villa 43,900 62,900
Deluxe Sunset Water Villa 44,900 64,900
Deluxe Spa Over Water Villa 45,900 66,900
Premium Deluxe Spa Over Water Villa 47,900 68,900
9-11 มีนาคม 2561
16-18 มีนาคม 2561
23-25 มีนาคม 2561
30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561
 
Ocean Front Beach Villa 36,900 48,900
Deluxe Ocean Front Beach Villa 37,900 50,900
Deluxe Water Villa 39,900 56,900
Deluxe Sunset Water Villa 41,900 57,900
Deluxe Spa Over Water Villa 42,900 60,900
Premium Deluxe Spa Over Water Villa 44,900 64,900
กำหนดการเดินทาง 2561 ประเภทห้องพัก ผู้ใหญ่
พัก 2 ท่าน
ผู้ใหญ่
พัก 1 ท่าน
6-8 เมษายน 2561 Ocean Front Beach Villa 40,900 52,900
Deluxe Ocean Front Beach Villa 41,900 53,900
Deluxe Water Villa 44,900 60,900
Deluxe Sunset Water Villa 45,900 61,900
Deluxe Spa Over Water Villa 46,900 63,900
Premium Deluxe Spa Over Water Villa 48,900 68,900
13-16 เมษายน 2561
(3 คืน)
Ocean Front Beach Villa 44,900 55,900
Deluxe Ocean Front Beach Villa 45,900 57,900
Deluxe Water Villa 49,900 65,900
Deluxe Sunset Water Villa 50,900 68,900
Deluxe Spa Over Water Villa 51,900 69,900
Premium Deluxe Spa Over Water Villa 53,900 73,900
20-22 เมษายน 2561 Ocean Front Beach Villa 31,900 39,900
Deluxe Ocean Front Beach Villa 32,900 40,900
Deluxe Water Villa 34,900 45,900
Deluxe Sunset Water Villa 35,900 47,900
Deluxe Spa Over Water Villa 36,900 48,900
Premium Deluxe Spa Over Water Villa 37,900 50,900
27-29 เมษายน 2561
 
Ocean Front Beach Villa 32,900 40,900
Deluxe Ocean Front Beach Villa 33,900 41,900
Deluxe Water Villa 35,900 46,900
Deluxe Sunset Water Villa 36,900 48,900
Deluxe Spa Over Water Villa 37,900 49,900
Premium Deluxe Spa Over Water Villa 38,900 51,900
29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561
 
Ocean Front Beach Villa 38,900 47,900
Deluxe Ocean Front Beach Villa 39,900 49,900
Deluxe Water Villa 42,900 55,900
Deluxe Sunset Water Villa 43,900 57,900
Deluxe Spa Over Water Villa 44,900 59,900
Premium Deluxe Spa Over Water Villa 45,900 61,900
4-6 พฤษภาคม 2561 Ocean Front Beach Villa 32,900 41,900
Deluxe Ocean Front Beach Villa 33,900 43,900
Deluxe Water Villa 36,900 48,900
Deluxe Sunset Water Villa 37,900 50,900
Deluxe Spa Over Water Villa 38,900 51,900
Premium Deluxe Spa Over Water Villa 39,900 53,900
กำหนดการเดินทาง 2561 ประเภทห้องพัก ผู้ใหญ่
พัก 2 ท่าน
ผู้ใหญ่
พัก 1 ท่าน
11-13 พฤษภาคม 2561
27-29 พฤษภาคม 2561
 
Ocean Front Beach Villa 33,900 42,900
Deluxe Ocean Front Beach Villa 34,900 44,900
Deluxe Water Villa 37,900 51,900
Deluxe Sunset Water Villa 38,900 53,900
Deluxe Spa Over Water Villa 39,900 54,900
Premium Deluxe Spa Over Water Villa 40,900 56,900
18-20 พฤษภาคม 2561
25-27 พฤษภาคม 2561
 
Ocean Front Beach Villa 34,900 44,900
Deluxe Ocean Front Beach Villa 35,900 45,900
Deluxe Water Villa 38,900 51,900
Deluxe Sunset Water Villa 39,900 53,900
Deluxe Spa Over Water Villa 40,900 55,900
Premium Deluxe Spa Over Water Villa 41,900 57,900
1-3 มิถุนายน 2561
8-10 มิถุนายน 2561
15-17 มิถุนายน 2561
22-24 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2561
 
Ocean Front Beach Villa 32,900 41,900
Deluxe Ocean Front Beach Villa 33,900 43,900
Deluxe Water Villa 36,900 48,900
Deluxe Sunset Water Villa 37,900 50,900
Deluxe Spa Over Water Villa 38,900 51,900
Premium Deluxe Spa Over Water Villa 39,900 53,900

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>