ทัวร์มัลดีฟส์ 3วัน2คืน

ทัวร์มัลดีฟส์ 3วัน2คืน
ราคา: 51,500 บาท
รหัสสินค้า: MD PRD SET18 CLUB 3D2N FD
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : MD PRD SET18 CLUB 3D2N FD
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)
วันที่สอง มัลดีฟส์
วันที่สาม มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ
 

Travelling period SAT-MON JAN – APR 2018
 
Date of Travel Room category Package/Adult
03 - 05 Feb 18
10 - 12 Feb 18
24 - 26 Feb 18
10 - 12 Mar 18
17 - 19 Mar 18
24 - 26 Mar 18
31 Mar - 01 Apr 18
Sunrise Beach Villa 55,200
Sunset Beach Villa 57,400
Sunrise Overwater Villa 63,600
Sunset Overwater Villa 69,800
24 - 26 Feb 18 Sunrise Beach Villa 56,700
Sunset Beach Villa 59,000
Sunrise Overwater Villa 65,500
Sunset Overwater Villa 72,000
03 - 05 Mar 18 Sunrise Beach Villa 58,200
Sunset Beach Villa 60,400
Sunrise Overwater Villa 66,600
Sunset Overwater Villa 72,800
07 - 09 Apr 18 Sunrise Beach Villa 58,200
Sunset Beach Villa 60,400
Sunrise Overwater Villa 66,600
Sunset Overwater Villa 72,800
 
 
Travelling period FRI-SUN JAN – APR 2018
 
Date of Travel Room category Package/Adult
09 -11 Feb 18
09 -11 Mar 18
16 -18 Mar 18
23 - 25 Mar 18
30 Mar - 01 Apr 18
Sunrise Beach Villa 55,200
Sunset Beach Villa 57,400
Sunrise Overwater Villa 63,600
Sunset Overwater Villa 69,800
23 - 25 Feb 18 Sunrise Beach Villa 56,700
Sunset Beach Villa 59,000
Sunrise Overwater Villa 65,500
Sunset Overwater Villa 72,000
02 - 04 Mar 18 Sunrise Beach Villa 58,200
Sunset Beach Villa 60,400
Sunrise Overwater Villa 66,600
Sunset Overwater Villa 72,800
06 - 08 Apr 18 Sunrise Beach Villa 59,400
Sunset Beach Villa 61,600
Sunrise Overwater Villa 67,800
Sunset Overwater Villa 74,000
29 APR - 01 MAY18 Sunrise Beach Villa 58,000
Sunset Beach Villa 60,200
Sunrise Overwater Villa 66,400
Sunset Overwater Villa 72,600
 
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>