ทัวร์มัลดีฟส์ 3วัน2คืน คลับเมด

ทัวร์มัลดีฟส์ 3วัน2คืน คลับเมด
ราคา: 30,500 บาท
รหัสสินค้า: MD PRD SET17 CLUBMED KANI 3D2N FD
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : MD PRD SET17 CLUBMED KANI 3D2N FD
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)  
วันที่สอง มัลดีฟส์
วันที่สาม มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ
Travelling period SAT - MON JAN – APR 2018
Date of Travel Room category Package/Adult Package/Child
4-11 yrs
Package/Child
2-3 yrs

03 -05 Feb 18
24 -26 Feb 18
10 -12 Mar 18
17 -19 Mar 18
24 -26 Mar 18
31 Mar -02 Apr 18
Club Room 34,900 28,900 17,800
Deluxe 40,900 31,700
Lagoon Suite 48,900 - -
10 -12 Feb 18
03 -05 Mar 18
Club Room 37,500 30,100 19,000
Deluxe 42,100 32,900
Lagoon Suite 50,100 - -
7- 9 APR 18
29 APR – 1 MAY 18
Club Room 35,300 29,500 20,700
Deluxe 44,100 34,700
Lagoon Suite 52,300 - -
Travelling period FRI - SUN JAN – APR 2017
Date of Travel Room category Package/Adult Package/Child
4-11 yrs
Package/Child
2-3 yrs

02 -04 Feb 18
09 – 11 Mar 18
16 -18 Mar 18
23 -25 Mar 18
30 Mar -01 Apr 18
Club Room 34,900 28,900  
17,800
Deluxe 40,900 31,700
Lagoon Suite 48,900 - -
09 -11 Feb 18
02 – 04 MAR 18
Club Room 37,500 30,100  
19,000
Deluxe 42,100 32,900
Lagoon Suite 50,100 - -
23 -25 Feb 18 Club Room 35,400 28,400  
17,800
Deluxe 44,800 34,000
Lagoon Suite 54,200 - -
06 08 APR 18 Club Room 36,500 30,700  
21,900
Deluxe 45,100 35,900
Lagoon Suite 53,100 - - 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>