ทัวร์มัลดีฟส์ วันสงกรานต์ 3วัน2คืน

ทัวร์มัลดีฟส์ วันสงกรานต์ 3วัน2คืน
ราคา: 59,000 บาท
รหัสสินค้า: MD PRD SET09 CLUB MED FINOLHU 3D2N UL FD
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : MD PRD SET 08 CLUB MED FINOLHU 3D2N  UL FD
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) 
วันที่สอง มัลดีฟส์
วันที่สาม มัลดีฟส์ – กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ
                                       Club Med Finolhu – Maldives
                                           Book Now – 30 DEC 2017
                          3 Days 2 Nights with Air Package by Air Asia (FD)
Departure: FD177 DMK-MLE 09:30-11:40           Return: FD178 MLE-DMK 12:30-19:10

 
Date of travel Room type 3 Days 2 Nights
Package rate/ person
(Twin-sharing)
13 April 15 April 2018
 
Villa Beach Sunrise 62,800
Villa Beach Sunset 65,000
Sunrise Overwater Villa 71,300
Sunset Overwater Villa 77,600
 
Date of travel Room type 3 Days 2 Nights
Package rate/ person
(Twin-sharing)
14 April 16 April 2018
 
Villa Beach Sunrise 59,400
Villa Beach Sunset 61,600
Sunrise Overwater Villa 68,000
Sunset Overwater Villa 74,400
 
Date of travel Room type 3 Days 2 Nights
Package rate/ person
(Twin-sharing)
 
15 April17 April 2018
 
Villa Beach Sunrise 63,100
Villa Beach Sunset 65,300
Sunrise Overwater Villa 71,700
Sunset Overwater Villa 78,100

                                               4 Days 3 Nights with Air Package by Air Asia (FD)
                     Departure: FD177 DMK-MLE 09:30-11:40        Return: FD178 MLE-DMK 12:30-19:10

 
Date of travel Room type 4Days 3 Nights
Package rate/ person
(Twin-sharing)
12 April 15 April 2018
 
Villa Beach Sunrise 77,900
Villa Beach Sunset 81,200
Sunrise Overwater Villa 90,600
Sunset Overwater Villa 99,950
 
Date of travel Room type 4Days 3 Nights
Package rate/ person
(Twin-sharing)
14 April 17 April 2018
 
Villa Beach Sunrise 79,500
Villa Beach Sunset 82,800
Sunrise Overwater Villa 92,400
Sunset Overwater Villa 102,000

                             3 Days 2 Nights with Air Package by Srilankan Airlines (UL)
                 UL 1403 Bangkok-Colombo 09:05-10:55 & UL101 Colombo-Male 13:35-14:30
               UL104 Male-Colombo 20:40-22:35 & UL1402 Colombo-Bangkok 01:15-06:15 (+1)

 
Date of travel Room type 3 Days 2 Nights
Package rate/ person
(Twin-sharing)
 
13April 15 April 2018
 
Villa Beach Sunrise 59,000
Villa Beach Sunset 61,200
Sunrise Overwater Villa 67,500
Sunset Overwater Villa 73,800
 
Date of travel Room type 3 Days 2 Nights
Package rate/ person
(Twin-sharing)
14 April 16 April 2018
 
Villa Beach Sunrise 59,300
Villa Beach Sunset 61,500
Sunrise Overwater Villa 67,900
Sunset Overwater Villa 74,300
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>