ทัวร์มัลดีฟส์ 3วัน2คืน

ทัวร์มัลดีฟส์ 3วัน2คืน
ราคา: 49,300 บาท
รหัสสินค้า: MD PRD SET04 CLUB MED FINOL 3D2N UL
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : MD PRD SET04 CLUB MED FINOL 3D2N UL
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)
วันที่สอง มัลดีฟส์
วันที่สาม มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ
Date of Travel Room category Package/Adult

2-4 FEB  18
3-5 FEB 18
9-11 FEB 18
3-5 MAR 18
9-11 MAR 18
16-18 MAR 18
23-25 MAR 18
24-26 MAR 18
30MAR- APR 18
Sunrise Beach Villa 56,300
Sunset Beach Villa 58,500
Sunrise Overwater Villa 64,700
Sunset Overwater Villa 70,900
 
14-16 FEB  18
23-25 FEB  18
Sunrise Beach Villa 57,800
Sunset Beach Villa 60,000
Sunrise Overwater Villa 66,600
Sunset Overwater Villa 73,100<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>