ทัวร์มัลดีฟส์ 3วัน2คืน

ทัวร์มัลดีฟส์ 3วัน2คืน
ราคา: 34,100 บาท
รหัสสินค้า: MD PRD SET10 CLUB MED KANI 3D2N UL
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : MD PRD SET10 CLUB MED KANI 3D2N UL
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)  
วันที่สอง มัลดีฟส์
วันที่สาม มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ 
            


อัตราค่าบริการ
 
 
14-16 FEB 18
 
Club Room 38,600 30,800 18,900
Deluxe 45,500 34,900 18,900
Overwater Suite 54,900 - -
 
23-25 MAR 18
24-26 MAR 18
30MAR- 1APR 18
 
Club Room 33,500 27,700 18,900
Deluxe 41,900 32,900 18,900
Overwater Suite 50,100 - -
 
2-4 FEB 18
3-5 FEB 18
16-18 MAR 18
 
Club Room 34,700 28,500 18,900
Deluxe 41,900 32,900 18,900
Overwater Suite 49,900 - -
 
9- 11 FEB 18
9-11 MAR 18
Club Room 36,600 29,600 18,900
Deluxe 41,900 32,800 18,900
Overwater Suite 49,900 - -
 
23-25 FEB 18
 
Club Room 36,600 29,600 18,900
Deluxe 45,900 35,200 18,900
Overwater Suite 55,300 - -
 
3-5 MAR 18
Club Room 37,500 30,100 18,900
Deluxe 41,900 32,700 18,900
Overwater Suite 49,900 - -<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>