ทัวร์มัสดิฟส์ 3วัน2คืน

ทัวร์มัสดิฟส์ 3วัน2คืน
ราคา: 35,900 บาท
รหัสสินค้า: MD PRD SET07 CLUBMED KANI 3D2N UL FD
สถานะสินค้า:
  

รหัสโปรแกรมทัวร์ :  MD PRD SET07 CLUBMED KANI 3D2N UL FD
กำหนดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) 
วันที่สอง 
มัลดีฟส์
วันที่สาม มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

                                                          Book Now 30 DEC 2017
                                          
3 Days 2 Nights with Air Package by Air Asia (FD)
                    Departure: FD177 DMK-MLE 09:30-11:40      Return: FD178 MLE-DMK 12:30-19:10
Date of travel
Available seat/room
Room type 3 Days 2 Nights
Package rate/ person
(Twin-sharing for Adult)
3 Days 2 Nights
Package rate/ person
(Twin-sharing for CHD 4-11 yr)
3 Days 2 Nights
Package rate/ person
(Twin-sharing for CHD 2-3 yr)
 
13 April – 15 April 2018
 
Club Room 39,700 34,000 25,100
Deluxe 48,300 39,200 25,100
Lagoon Suite 56,500 - -
           
 
 
14 April – 16 April 2018
 
Club Room 36,200 30,400 21,400
Deluxe 44,800 35,600 21,400
Lagoon Suite 53,000 - -
 
 
15 April – 17 April 2018
 
Club Room 39,900 34,100 25,100
Deluxe 48,500 39,300 25,100
Lagoon Suite 56,700 - -
                                         
                                                         4 Days 3 Nights with Air Package by Air Asia (FD)
                              Departure: FD177 DMK-MLE 09:30-11:40             Return: FD178 MLE-DMK 12:30-19:10
 
Date of travel
Available seat/room
Room type 4 Days 3 Nights
Package rate/ person
(Twin-sharing for Adult)
4 Days 3 Nights
Package rate/ person
(Twin-sharing for CHD)
4 Days 3 Nights
Package rate/person
(Twin-sharing for CHD 2-3 yr)
 
12 April – 15 April 2018
 
Club Room 44,700 36,200 22,900
Deluxe 57,600 44,000 22,900
Lagoon Suite 69,800 - -
 
Date of travel
Available seat/room
Room type 4 Days 3 Nights
Package rate/ person
(Twin-sharing for Adult)
4 Days 3 Nights
Package rate/ person
(Twin-sharing for CHD)
4 Days 3 Nights
Package rate/person
(Twin-sharing for CHD 2-3 yr)
 
14 April – 17 April 2018
 
Club Room 46,100 37,400 23,900
Deluxe 59,000 45,200 23,900
Lagoon Suite 71,300 - -
 
                                                      3 Days 2 Nights with Air Package by Srilankan Airlines (UL)
                                      UL 1403 Bangkok-Colombo 09:05-10:55 & UL101 Colombo-Male 13:35-14:30
                                      UL104 Male-Colombo 20:40-22:35 & UL1402 Colombo-Bangkok 01:15-06:15 (+1)
 
Date of travel
Available seat/room
Room type 3 Days 2 Nights
Package rate/ person
(Twin-sharing for Adult)
3 Days 2 Nights
Package rate/ person
(Twin-sharing for CHD)
3 Days 2 Nights
Package rate/person
(Twin-sharing for CHD 2-3 yr)
 
13April – 15 April 2018
 
Club Room 35,900 30,200 21,300
Deluxe 44,500 35,400 21,300
Lagoon Suite 52,700 - -
 
 
14 April – 16 April 2018
 
Club Room 36,100 30,300 21,300
Deluxe 44,700 35,500 21,300
Lagoon Suite 53,100 - - 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>