ทัวร์มัลดีฟส์ 3วัน 2คืน

ราคา: 26,700 บาท
รหัสสินค้า: MD-VL ANGAGA RESORT AND SPA-3D-2N
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : MD-VL ANGAGA RESORT AND SPA-3D-2N
กำหนดการเดินทาง

วันแรก                กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) 
วันที่สอง              มัลดีฟส์          

วันที่สาม             มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ

 
PERIOD:  1 FEBRUARY - 10 APRIL 2018
Room Type

 
3 Days 2 Nights 
(2 Persons)
ต่อท่าน
4 Days 3 Nights 
(2 Persons)
ต่อท่าน
3 Days 2 Nights 
(3 Persons)
ต่อท่าน
4 Days 3 Nights 
(3 Persons)
ต่อท่าน
Child 2-11.99 ปี
3 Days 2 Nights
 ต่อท่าน
Child 2-11.99 ปี
4 Days 3 Nights
ต่อท่าน
Beach Bungalow 34,000 42,600 32,200 40,500 17,600 21,700
Water Bungalo 36,900 46,900 34,500 42,900 17,600 21,700
Superior Water 37,500 47,600 34,500 43,500 17,600 21,700
 
PERIOD: 11 - 30 APRIL 2018
Room Type

 
3 Days 2 Nights 
(2 Persons)
ต่อท่าน
4 Days 3 Nights 
(2 Persons)
ต่อท่าน
3 Days 2 Nights 
(3 Persons)
ต่อท่าน
4 Days 3 Nights 
(3 Persons)
ต่อท่าน
Child 2-11.99 ปี
3 Days 2 Nights
 ต่อท่าน
Child 2-11.99 ปี
4 Days 3 Nights
ต่อท่าน
Beach Bungalow 31,000 38,000 29,500 35,800 17,600 21,700
Water Bungalow 34,000 42,500 31,500 38,900 17,600</