ทัวร์มัลดีฟส์ 3วัน 2คืน

ราคา: 30,700 บาท
รหัสสินค้า: MD-VILAMANDHOO-3D-2N
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : MD-VILAMANDHOO-3D-2N
กำหนดการเดินทาง

วันแรก               กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) 
วันที่สอง             มัลดีฟส์
วันที่สาม             มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
   
 
TRAVELING PERIOD:  6 January - 15 April 2018
Room Type 3 Days 2 Nights 4 Days 3 Nights 5 Days 4 Nights
Beach Villa 35,900 47,100 58,200
Jacuzzi Beach Villa 38,500 50,900 63,300
Jacuzzi Water Villa 42,100 56,400 70,600
 
TRAVELING PERIOD:  16 April - 30 Apr 2018 
Room Type 3 Days 2 Nights 4 Days 3 Nights 5 Days 4 Nights
Beach Villa 33,000 42,700 52,300
Jacuzzi Beach Villa 35,600 46,500 57,500
Jacuzzi Water Villa 39,200 52,000 64,800<<<<WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU”>>>>