ทัวร์ตุรกี อเมซิ่ง 8วัน

ทัวร์ตุรกี อเมซิ่ง 8วัน
ราคา: 29,900 บาท
รหัสสินค้า: TK-PRD-AMAZING-8D-QT
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม :   TK-PRD-AMAZING-8D-QT
กำหนดการเดินทาง

วันแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดฮา-กรุงอังคาร่า
วันที่สอง     กรุงอังคาร่า-ทะเลสาบเกลือ-เมืองคัปปาโดเกีย
วันที่สาม     เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคอนย่า
วันที่สี่         เมืองคอนย่า-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคูซาดาซึ
วันที่ห้า       เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองบูร์ซาร์
วันที่หก       เมืองบูร์ซาร์-กรุงอิสตันบูล
วันที่เจ็ด      กรุงอิสตันบูล-กรุงโดฮา
วันที่แปด     กรุงเทพมหานครอัตราค่าบริการ


เดินทางวันที่  17-24 ก.พ.61 / 10-17มี.ค.61
                    ราคา   
29,900.-  บาท
เดินทางวันที่  17-24 มี.ค.61
                    ราคา   
30,900.-  บาท<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>