ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE WINTER 6วัน4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE WINTER 6วัน4คืน
ราคา: 56,900 บาท
รหัสทัวร์: JP GO TG670 6D3N TG

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JP GO TG670 6D4N TG

นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก
เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ ถนนที่นิยมในหมู่ผู้รักการเดินเที่ยวชมวิว

อาคารโกดังอิฐแดงเก่า อาคารที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกที่ตั้งอยู่ภายใน
ชมเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ที่ คลองโอตารุ

สนุกสนานกับ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี
ช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร่ แหล่งที่ตั้งของ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมาย

ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
เมนูปิ้งย่างพร้อมปู 3 ชนิด แบบไม่อั้น

กำหนดการเดินทาง
วันแรก      กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซะ
วันที่สอง    สนามบินชิโตเซะ-โดราเอม่อนสกายพาร์ค-ฮาโกดาเตะ-เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ-นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ
วันที่สาม    ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-โกะเรียวคะคุ-โกดังอิฐแดง-ชมวิวภูเขาไฟโชวะชินซัง-ทะเลสาบโทยะ
วันที่สี่        ดื่มน้ำบริสุทธิ์จากภูเขาโยเต-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ-โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-*เมนูปู 3 ชนิด
วันที่ห้า      กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-เมืองซัปโปโร-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่หก     สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
02-07 ธันวาคม 61 56,900 8,900
31 ธ.ค. – 05 ม.ค.62 59,900 8,900
 
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>