ทัวร์ญี่ปุ่น ซุบตา เซเลบริตี้ 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุบตา เซเลบริตี้ 5วัน3คืน
ราคา: 25,888 บาท
รหัสทัวร์: JP TTN XJ60 5D3N XJ


รหัสโปรเเกรม : ​JP TTN XJ60 5D3N XJ
ชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เที่ยว หมู่บ้านนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ
ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ
สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่  ณ Expo City


กำหนดการเดินทาง
วันแรก            กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่สอง          หมู่บ้านนินจาอิงงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ
วันที่สาม          อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่สี่              ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง
วันที่ห้า            สนามบินดอนเมือง


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
28 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2561 28,888.- 7,900.-
29 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2561 28,888.- 7,900.-
30 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2561 28,888.- 7,900.-
31 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2561 28,888.- 7,900.-
01 - 05 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
02 - 06 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
03 - 07 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
04 - 08 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
05 - 09 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
06 - 10 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
07 - 11 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
08 - 12 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
09 - 13 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
10 - 14 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
11 - 15 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
12 - 16 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
13 - 17 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
14 - 18 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
15 - 19 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
16 - 20 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
17 - 21 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
18 - 22 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
19 - 23 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
20 - 24 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
21 - 25 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
22 - 26 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
23 - 27 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
24 - 28 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
25 - 29 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
26 - 30 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900.-
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>