ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ อาม่าจัง 4วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ อาม่าจัง 4วัน3คืน
ราคา: 19,888 บาท
รหัสทัวร์: JP TTN XJ76 4D3N XJ

รหัสโปรแกรม : JP TTN XJ76 4D3N XJ
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์  - เมืองนาโกย่า – เมืองอิเสะชิมะ - ถนนโอฮาไรมาจิ
วันที่สอง หินแต่งงาน Meoto Iwa - เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ – ชมโชว์ อามะซัง ดำน้ำ – กะท่อมอามะซัง+ทานอาหารทะเลสดๆ ณ หมู่บ้านชาวประมง - ศาลเจ้าอิเสะ - มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
วันที่สาม อิสระช้อปปิ้งซาคาเอะ หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆของเมืองนาโกย่า เต็มวัน
วันที่สี่ ปราสาทนาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
30 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2561 19,888.- 7,900.-
31 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2561 23,888.- 7,900.-
01-04 พฤศจิกายน 2561 23,888.- 7,900.-
02-05 พฤศจิกายน 2561 23,888.- 7,900.-
03-06 พฤศจิกายน 2561 23,888.- 7,900.-
04-07 พฤศจิกายน 2561 23,888.- 7,900.-
05-08 พฤศจิกายน 2561 23,888.- 7,900.-
06-09 พฤศจิกายน 2561 19,888.- 7,900.-
07-10 พฤศจิกายน 2561 23,888.- 7,900.-
08-11 พฤศจิกายน 2561 23,888.- 7,900.-
09-12 พฤศจิกายน 2561 23,888.- 7,900.-
10-13 พฤศจิกายน 2561 23,888.- 7,900.-
11-14 พฤศจิกายน 2561 19,888.- 7,900.-
12-15 พฤศจิกายน 2561 23,888.- 7,900.-
13-16 พฤศจิกายน 2561 20,888.- 7,900.-
14-17 พฤศจิกายน 2561 23,888.- 7,900.-
15-18 พฤศจิกายน 2561 23,888.- 7,900.-
16-19 พฤศจิกายน 2561 23,888.- 7,900.-
17-20 พฤศจิกายน 2561 23,888.- 7,900.-
18-21 พฤศจิกายน 2561 23,888.- 7,900.-
19-22 พฤศจิกายน 2561 23,888.- 7,900.-
20-23 พฤศจิกายน 2561 20,888.- 7,900.-
21-24 พฤศจิกายน 2561 23,888.- 7,900.-
22-25 พฤศจิกายน 2561 23,888.- 7,900.-
23-26 พฤศจิกายน 2561 23,888.- 7,900.-
24-27 พฤศจิกายน 2561 23,888.- 7,900.-
25-28 พฤศจิกายน 2561 23,888.- 7,900.-
26-29 พฤศจิกายน 2561 20,888.- 7,900.-
27-30 พฤศจิกายน 2561 23,888.- 7,900.-
28 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2561 24,888.- 7,900.-
29 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561 24,888.- 7,900.-
30 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561 24,888.- 7,900.-
01-04 ธันวาคม 2561 26,888.- 7,900.-
02-05 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) 28,888.- 7,900.-
03-06 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) 28,888.- 7,900.-
04-07 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) 28,888.- 7,900.-
05-08 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) 28,888.- 7,900.-
06-09 ธันวาคม 2561 26,888.- 7,900.-
07-10 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) 28,888.- 7,900.-
08-11 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) 28,888.- 7,900.-
09-12 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) 28,888.- 7,900.-
10-13 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) 28,888.- 7,900.-
11-14 ธันวาคม 2561 26,888.- 7,900.-
12-15 ธันวาคม 2561 26,888.- 7,900.-
13-16 ธันวาคม 2561 26,888.- 7,900.-
14-17 ธันวาคม 2561 26,888.- 7,900.-
15-18 ธันวาคม 2561 26,888.- 7,900.-
16-19 ธันวาคม 2561 26,888.- 7,900.-
17-20 ธันวาคม 2561 26,888.- 7,900.-
18-21 ธันวาคม 2561 26,888.- 7,900.-
19-22 ธันวาคม 2561 26,888.- 7,900.-
20-23 ธันวาคม 2561 26,888.- 7,900.-
21-24 ธันวาคม 2561 26,888.- 7,900.-
22-25 ธันวาคม 2561 26,888.- 7,900.-
23-26 ธันวาคม 2561 (วันคริสมาสต์) 28,888.- 7,900.-
24-27 ธันวาคม 2561 (วันคริสมาสต์) 28,888.- 7,900.-
25-28 ธันวาคม 2561 (วันคริสมาสต์) 28,888.- 7,900.-
26-29 ธันวาคม 2561 28,888.- 7,900.-
27-30 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.-
28-31 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.-
29 ธันวาคม 61-01 มกราคม 62 (ปีใหม่) 32,888.- 9,900.-
30 ธันวาคม 61-02 มกราคม 62 (ปีใหม่) 32,888.- 9,900.-
31 ธันวาคม 61-03 มกราคม 62 (ปีใหม่) 32,888.- 9,900.-
01-04 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.-
02-05 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.-
03-06 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.-
04-07 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.-
05-08 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.-
06-09 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.-
07-10 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.-
08-11 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.-
09-12 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.-
10-13 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.-
11-14 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.-
12-15 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.-
13-16 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.-
14-17 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.-
15-18 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.-
16-19 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.-
17-20 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.-
18-21 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.-
19-22 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.-
20-23 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.-
21-24 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.-
22-25 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.-
23-26 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.-
24-27 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.-
25-28 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.-
26-29 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.-
27-30 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.-
28-31 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.-
29 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2562 24,888.- 7,900.-
30 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2562 24,888.- 7,900.-
31 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2562 24,888.- 7,900.-
01-04 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.-
02-05 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.-
03-06 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.-
04-07 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.-
05-08 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.-
06-09 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.-
07-10 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.-
08-11 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.-
09-12 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.-
10-13 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.-
11-14 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.-
12-15 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.-
13-16 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.-
14-17 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.-
15-18 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.-
16-19 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.-
17-20 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.-
18-21 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.-
19-22 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.-
20-23 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.-
21-24 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.-
22-25 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.-
23-26 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.-
24-27 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.-
25-28 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-