ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร โอตารุ โทยะ โนโบริเบทสึ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร โอตารุ โทยะ โนโบริเบทสึ 5วัน 3คืน
ราคา: 28,900 บาท
รหัสสินค้า: JP ITV XJ91 HOKKAIDO 5D3N XJ
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : JP ITV XJ91 HOKKAIDO 5D3N XJ
Hokkaido กินปู ดูหมี >> ซัปโปโร โอตารุ โทยะ โนโบริเบทสึ 5วัน 3คืน
เที่ยวฮอกไกโดทั้งที จัดให้ครบ!!! กินปู 3 ชนิด ดูหมีสีน้ำตาล แช่ออนเซ็น

กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง    ท่าอากาศยานดอนเมือง 
วันที่สอง    สนามบินนิวชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – กระเช้าอุสุซัง – ภูเขาไฟโชวะชินซัง – ฟาร์มหมีสี
                 น้ำตาล – จุดชมวิวโซโล – ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น
วันที่สาม       โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ – โรงงานช็อกโกแลต –
                    ร้านJoy One ดิวตรี้ฟรี - ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
วันที่สี่        ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ห้า        ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ            - ท่าอากาศยานดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี
ไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ
14 – 18 เม.ย. 61 45,900  
 
 
 
ราคาเด็กอายุไม่เกิน2 ปี(Infant) 7,000 บาท
 
 
8,500 34  
21-25 เม.ย. 61 34,900 8,500 34  
28 เม.ย – 2 พ.ค. 61 35,900 8,500 34  
10-14 พ.ค. 61 32,900 8,500 34  
12 – 16 พ.ค. 61 29,900 8,500 34  
17-21 พ.ค. 61 31,900 8,500 34  
19-23 พ.ค. 61 29,900 8,500 34  
24-28 พ.ค. 61 32,900 8,500 34  
26-30 พ.ค. 61 32,900 8,500 34  
31พ.ค.-4มิ.ย. 61 31,900 8,500 34  
2-6  มิ.ย. 61 29,900 8,500 34  
7-11 มิ.ย. 61 31,900 8,500 34  
9-13มิ.ย. 61 29,900 8,500 34  
14-18 มิ.ย. 61 31,900 8,500 34  
16-20 มิ.ย. 61 28,900 8,500 34  
21-25 มิ.ย. 61 31,900 8,500 34  
23-27 มิ.ย. 61 29,900 8,500 34  
Description: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง28มิ.ย. – 2ก.ค. 61 31,900 8,500 34  


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>