ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5วัน3คืน
ราคา: 35,900 บาท
รหัสสินค้า: JP ITV JL69 SO COOL 5D3N JL
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : JP ITV JL69 SO COOL 5D3N JL
กำแพงหิมะ Snow Wall คามิโกจิ 5วัน 3คืนZ
เดินทางโดยสายการบิน Japan Airlines (JL) บินตรงสู่นาโกย่า
ราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 35,900 บาท มัตสึโมโต้ 1คืน โทยาม่า 1คืน และนาโกย่า 1คืน

กำหนดการเดินทาง
วันแรก        กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาโกย่า
วันที่สอง     สนามบินนาโกย่า – คามิโคจิ - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ 
วันที่สาม   เจแปนแอลป์เส้นทางทาเทยามะ คุโรเบะ ชมกำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ- เมืองโทยาม่า 
วันที่สี่        หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ – นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ –
                 ออนเซ็น
วันที่ห้า       สนามบินนาโกย่า - สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ
 
วันเดินทาง

 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี
ไม่เสริมเตียงพักกับรวมกับผู้ใหญ่สองท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
(SGL ROOM)
ที่นั่ง หมายเหตุ
19-23 พ.ค.61 36,900  
 
 
 
*Infant 9,000บาท
(*อายุไม่เกิน 2 ปี)
 
 
8,500 30  
20-24 พ.ค.61 36,900 8,500 30  
21-25 พ.ค.61 36,900 8,500 30  
1-5 มิ.ย.61 39,900 8,500 30  
2-6 มิ.ย.61 36,900 8,500 30  
3-7 มิ.ย.61 36,900 8,500 30  
4-8 มิ.ย.61 35,900 8,500 30  
9-13 มิ.ย.61 36,900 8,500 30  
10-14 มิ.ย. 36,900 8,500 30  
11-15 มิ.ย.61 36,900 8,500 30  
16-20 มิ.ย.61 36,900 8,500 30  
18-22 มิ.ย.61 35,900 8,500 30  
19-23 มิ.ย.61 37,900 8,500 30  


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>