ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ อมยิ้ม 6วัน4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ อมยิ้ม 6วัน4คืน
ราคา: 30,888 บาท
รหัสสินค้า: JP TTN XJ41 ALPS 6D4N XJ
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม: JP TTN XJ41 ALPS 6D4N XJ
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 
วันที่สอง ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า – เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น
วันที่สาม สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิ
วันที่สี่ ปราสาทมัตสึโมโต้ – สะพานคัปปาบาชิ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
วันที่ห้า เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ดิวตี้ฟรี – สนามบินคันไซ
วันที่หก สนามบินดอนเมืองอัตราค่าบริการ

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว บัส
15-20 เมษายน 2561 35,888.- 8,000.- 1
16-21 เมษายน 2561 36,888.- 8,000.- 1
17-22 เมษายน 2561 35,888.- 8,000.- 1
18-23 เมษายน 2561 36,888.- 8,000.- 1
20-25 เมษายน 2561 36,888.- 8,000.- 1
21-26 เมษายน 2561 35,888.- 8,000.- 1
22-27 เมษายน 2561 30,888.- 8,000.- 1
23-28 เมษายน 2561 33,888.- 8,000.- 1
27 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561 35,888.- 8,000.- 1
28 เมษายน-03 พฤษภาคม 2561 35,888.- 8,000.- 1
29 เมษายน-04 พฤษภาคม 2561 35,888.- 8,000.- 1
02-07 พฤษภาคม 2561 36,888.- 8,000.- 1
03-08 พฤษภาคม 2561 36,888.- 8,000.- 1
04-09 พฤษภาคม 2561 36,888.- 8,000.- 1
05-10 พฤษภาคม 2561 36,888.- 8,000.- 1
07-12 พฤษภาคม 2561 33,888.- 8,000.- 1
10-15 พฤษภาคม 2561 34,888.- 8,000.- 1
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>