ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ 6วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ 6วัน3คืน
ราคา: 42,999 บาท
รหัสสินค้า: JP GT-HND TG03 TOKYO SAKURA FULLBLOOM 6D3N TG
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : JP GT-HND TG03 TOKYO SAKURA FULLBLOOM 6D3N TG
- สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ และ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ วัดอาซากุสะ
- ผ่านชมทะเลสาบอาชิ, ขึ้นกระเช้าชิมไข่ดำโอวาคุดานิ [1 เที่ยว]
- ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ], ชมบ่อน้ำใสโอชิโนะฮักไก
- ล่องเรือหลังคากระจก...ชมความงามของแม่น้ำสุมิดะ

กำหนดการเดินทาง
Day 1       สนามบินสุวรรณภุมิ
Day 2       สนามบินฮาเนดะ / สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ผ่านชมทะเลสาบอาชิ
                 – หุบเขาโอวาคุดานิ(ONEWAY) [ลงโดยรถบัส]-ออนเซน
Day 3        ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]
–บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก–ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
                 ชมซากุระ ณ สวนชินจุกุ[ตามสภาพอากาศ]–ช้อปปิ้งชินจูกุ  
Day 4       อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
Day 5       เมืองคามาคุระ
หลวงพ่อโตไดบุทสึพิพิธภัณฑ์ราเมนล่องเรือชมความงามแม่น้ำสุมิดะ
                 ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ (กันดั้ม ยูนิคอร์น)–สนามบินฮาเนดะ
Day 6       สนามบินฮาเนดะ –  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
TOKYO SAKURA FULLBLOOM  6 DAY 3 NIGHT   BY TG
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
20-25 มีนาคม 2561 42,999 42,999 41,999 7,900
28 มีนาคม-2 เมษายน 2561 43,999 43,999 42,999 7,900
04-09 เมษายน 2561 45,999 45,999 44,999 7,900
09-14 เมษายน 2561 53,999 53,999 52,999 7,900
10-15 เมษายน 2561 54,999 55,999 54,999 7,900
11-16 เมษายน 2561 54,999 55,999 54,999 7,900
14-19 เมษายน 2561 [Bus1] 49,999 49,999 48,999 7,900
14-19 เมษายน 2561 [Bus2] 49,999 49,999 48,999 7,900<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>