ทัวร์ญี่ปุ่น ชมเทศกาลซากุระ สัมผัสหิมะสุดฟิน 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมเทศกาลซากุระ สัมผัสหิมะสุดฟิน 5วัน3คืน
ราคา: 27,900 บาท
รหัสสินค้า: JP CU EASY PINK BLOSSOM KAWAZU 5D3N TR
สถานะสินค้า:


รหัสสินค้า : JP CU EASY PINK BLOSSOM KAWAZU 5D3N TR
  • สัมผัสประสบการณ์หิมะสุดฟิน ณ ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท
  • ชมเทศกาลซากุระ ณ เมือง คาวาสึ ซากุระแรกช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค.
  • ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ
  • เที่ยวชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว
  • สัมผัสประสบการณ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า
  • พิเศษ!!! ขาปูยักษ์ และ Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
วันแรก            
กรุงเทพฯ – โตเกียว
วันที่สอง          วนอุทยานฮาโกเนะ - ล่องเรือเรือทะเลสาบอะชิ – ชมซากุระ ณ เมืองคาวาสึ
– แช่น้ำแร่ออนเซน  เมนูขาปูยักษ์
วันที่สาม          ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท – วัดอาสากุซะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่              เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึแห่งเมืองคามาคุระ – พิพิธภัณฑ์ราเมง – ช็อปปิ้งโอไดบะ – นาริตะ
วันที่ห้า            สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก::
11 – 15 ก.พ. 61 27,900.- 7,900.-
15 – 19 ก.พ. 61 28,900.- 7,900.-
19 – 23 ก.พ. 61 27,900.- 7,900.-
23 – 27 ก.พ. 61 28,900.- 7,900.-
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 61 (วันมาฆบูชา) 31,900.- 7,900.-
01 – 05 มี.ค. 61 (วันมาฆบูชา) 29,900.- 7,900.-
03 – 07 มี.ค. 61 29,900.- 7,900.-
05 – 09 มี.ค. 61 29,900.- 7,900.-
07 – 11 มี.ค. 61 29,900.- 7,900.-
09 – 13 มี.ค. 61 29,900.- 7,900.-
ราคาอื่นๆ
  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 19,900 บาท

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>