ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ เซเลบริตี้ 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ เซเลบริตี้ 5วัน3คืน
ราคา: 27,888 บาท
รหัสสินค้า: JP TTN XJ25 OSAKA TAKAYAMA 5D3N XJ
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : JP TTN XJ25 OSAKA TAKAYAMA 5D3N XJ
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 
วันที่สอง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคะคุจิ - หมู่บ้านนินจาอิงะ - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
วันที่สาม นาโกย่า - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ 
วันที่สี่ เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ห้า สนามบินคันไซ –  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว บัส
15-19 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
16-20 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
17-21 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
18-22 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
19-23 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
20-24 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
21-25 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
22-26 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
23-27 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
24-28 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
25-29 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
26-30 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
27-31 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
28 มกราคม  – 01 กุมภาพันธ์ 61 28,888.- 7,900.- 1
29 มกราคม  – 02 กุมภาพันธ์ 61 28,888.- 7,900.- 1
30 มกราคม  – 03 กุมภาพันธ์ 61 28,888.- 7,900.- 1
31 มกราคม  – 04 กุมภาพันธ์ 61 28,888.- 7,900.- 1
01-05 กุมภาพันธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1
02-06 กุมภาพันธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1
03-07 กุมภาพันธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1
04-08 กุมภาพันธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1
05-09 กุมภาพันธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1
06-10 กุมภาพันธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1
07-11 กุมภาพันธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1
08-12 กุมภาพันธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1
09-13 กุมภาพันธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1
10-14 กุมภาพันธ์ 2561 29,888.- 7,900.- 1
11-15 กุมภาพันธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1
12-16 กุมภาพันธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1
14-18 กุมภาพันธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1
15-19 กุมภาพันธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1
16-20 กุมภาพันธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1
17-21 กุมภาพันธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1
18-22 กุมภาพันธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1
19-23 กุมภาพันธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1
20-24 กุมภาพันธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1
21-25 กุมภาพันธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1
22-26 กุมภาพันธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1
23-27 กุมภาพันธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1
24-28 กุมภาพันธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1
25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 61 28,888.- 7,900.- 1
26 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 61 28,888.- 7,900.- 1
27 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม 61 29,999.- 7,900.- 1
28 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 61 29,888.- 7,900.- 1
02-06 มีนาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
03-07 มีนาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
04-08 มีนาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
05-09 มีนาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
06-10 มีนาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
07-11 มีนาคม 2561 29,999.- 7,900.- 1
08-12 มีนาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
09-13 มีนาคม 2561 29,999.- 7,900.- 1
10-14 มีนาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
11-15 มีนาคม 2561 29,999.- 7,900.- 1
12-16 มีนาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
13-17 มีนาคม 2561 29,999.- 7,900.- 1
14-18 มีนาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
15-19 มีนาคม 2561 29,999.- 7,900.- 1
16-20 มีนาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
17-21 มีนาคม 2561 29,999.- 7,900.- 1
18-22 มีนาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
19-23 มีนาคม 2561 29,999.- 7,900.- 1
20-24 มีนาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
 


<<<< "WE MAKE  HAPPINESS AND IMPRESSION  FORYOU" >>>>