ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า เกาะสวาท หาดสวรรค์ 4วัน2คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า เกาะสวาท หาดสวรรค์ 4วัน2คืน
ราคา: 19,900 บาท
รหัสสินค้า: JP CU EASY SUNSHINE OKINAWA 4D2N MM
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : JP CU EASY SUNSHINE OKINAWA 4D2N MM
สัมผัสความงดงามเกาะสวรรค์แห่งประเทศญี่ปุ่น
นั่งเรือท้องกระจก เพื่อชมหมู่ปะการังน้ำตื้นและปลาทะเล
หน้าผามันซาโมะ ผาหินสูงชันกว่า 30 เมตร
จูราอุมิอควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
อเมริกัน วิลเลจ แหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกสรรโอกินาว่าเวิลด์
แหล่งแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวหมู่เกาะริวกิวเข้าชม
อิสระช้อปปิ้งจุใจ ย่านโคคุไซ
เมนู!!!พิเศษ ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น พร้อมชิมปลาทูน่าโดยเชฟมาแล่ให้กินสดๆ
พิเศษ!!! บริการ WIFI ตลอดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง
วันแรก           สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง        ท่าอากาศยานนาฮา - โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด - หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว
                   - ว็อปปิ้งโตชิน ศาลเจ้านามิโนอูเอะ - ชมปราสาทชูริ  
วันที่สาม         หน้าผามันซาโมะ - การนั่งเรือท้องกระจก - จูราอุมิอวาเรียม - อเมริกันวิลเลจ
วันที่สี่            อิสระตามอัธยาศัย - สุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก::
14 – 17 ธ.ค. 60 17,900.- ปรับราคา 6,900.-
11 – 14 ม.ค. 61 20,900.- 6,900.-
18 – 21 ม.ค. 61 20,900.- 6,900.-
25 – 28 ม.ค. 61 21,900.- 6,900.-
01 – 04 ก.พ. 61 21,900.- 6,900.-
08 – 11 ก.พ. 61 21,900.- 6,900.-
15 – 18 ก.พ. 61 20,900.- 6,900.-
22 – 25 ก.พ. 61 21,900.- 6,900.-
01 – 04 มี.ค. 61 20,900.- 6,900.-
08 – 11 มี.ค. 61 21,900.- 6,900.-
15 – 18 มี.ค. 61 21,900.- 6,900.-
ราคาอื่นๆ
  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 16,900 บาท


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>