ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5วัน3คืน
ราคา: 27,888 บาท
รหัสสินค้า: JP JWL JJP46 TOKYO 5D3N TR
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า :  JP JWL JJP46 TOKYO 5D3N TR 
ขอพรปังปัง วัดอาซากุสะ
ชมวิวทะเลสาบ ขึ้นกระเช้า ลั่นระฆัง
สัมผัสลานสกี ฟูจิเทิน
ช้อปปิ้งสุดมันสืเอาใจขาช้อป

กำหนดการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 
วันที่สอง    สนามบินนาริตะ –
วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี
               -
กระเช้าคาชิ คาชิ โกเท็มบะ เอ้าต์เลต Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเชนธรรมชาติ 
วันที่สาม    หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - ชินจูกุ
วันที่สี่        ท่องเที่ยวอิสระ หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า      สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
2-6 ก.พ.61 25,888
4-8 ก.พ.61 23,888
6-10 ก.พ.61 24,888
8-12 ก.พ.61 25,888
10-14 ก.พ.61 24,888
12-16 ก.พ.61 23,888
14-18 ก.พ.61 25,888
16-20 ก.พ.61 25,888
18-22 ก.พ.61 25,888
20-24 ก.พ.61 24,888
22-26 ก.พ.61 25,888
24-28 ก.พ.61 24,888
26 ก.พ.-2 มี.ค.61 23,888
28 ก.พ.- 4 มี.ค.61 25,888
2-6 มี.ค.61 29,888
4-8 มี.ค.61 25,888
6-10 มี.ค.61 24,888
8-12 มี.ค.61 26,888
10-14 มี.ค.61 25,888
12-16 มี.ค.61 24,888
14-18 มี.ค.61 26,888
16-20 มี.ค.61 27,888
18-22 มี.ค.61 26,888
20-24 มี.ค.61 26,888

 


 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>