ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด เล่นสกีสุดมันส์ 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด เล่นสกีสุดมันส์ 5วัน3คืน
ราคา: 33,888 บาท
รหัสสินค้า: JP TTN TG30_HOKKAIDO 5D3N TG
สถานะสินค้า:


รหัสสินค้า : JP TTN TG30_HOKKAIDO 5D3N TG 
ชมเทศกาลหิมะ ณ เมืองโชอุนเคียว
เล่นสกีสุดมันสื สวนชิคิโชะโนะโอกะ
สวนสัตว์อาชาฮิยาม่า หมู่บ้านราเมน
เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจทานุกิโคจิ

กำหนดการเดินทาง
วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ 
วันที่สอง          สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโน่ – ชมสุนัขลากเลื่อน - Furano Ningle Terrace  
                       - เล่นสกี ณ สวนชิคิไซโนะโอกะ
–เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า - อิออนทาวน์
วันที่สาม         
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - ถนนช้อปปิ้งเฮวะ
วันที่สี่              คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  
วันที่
ห้า                        สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
13-17 มกราคม 2561 35,888 3,900
20-24 มกราคม 2561 36,888 3,900
30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2561 36,888 3,900
13-17 กุมภาพันธ์ 2561 37,888 3,900
13-17 มีนาคม 2561 35,888 3,900
17-21 มีนาคม 2561 35,888 3,900
19-23 มีนาคม 2561 33,888 3,900
21-25 มีนาคม 2561 35,888 3,900

<<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>